Μωυσής Μπουντουρίδης

Μπουντουρίδης

Μωυσής Μπουντουρίδης

Ο Μωυσής Μπουντουρίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών (PhD, Johns Hopkins University, και απόφοιτος ΕΜΠ). Ασχολείται ερευνητικά με δυναμικά συστήματα, μαθηματική κοινωνιολογία, κοινωνικά κινήματα, Επιστήμη-Τεχνολογία-Κοινωνία και μεγάλα δεδομένα.