Παναγιώτης Θεμιστοκλέους

themistokleous

Παναγιώτης Θεμιστοκλέους

Ο Παναγιώτης Θεμιστοκλέους είναι Βιβλιοθηκονόμος στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Σπούδασε στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, αποκτώντας Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας και Επιστήμης της Πληροφόρησης και συνέχισε με μεταπτυχιακές Σπουδές στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην «Επιστήμη της Πληροφόρησης» (κατεύθυνση «Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον»), αλλά και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΑΠΚΥ στην Εκπαίδευση (Κατεύθυνση Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση- 2006-2010). Στην παρούσα φάση, εκπονεί τις σπουδές του στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (2012-2016) στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ως πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Βιβλιοθηκονόμων – Επιστημόνων Πληροφόρησης, ο Παναγιώτης συντονίζει 4 projects σχετικά με τη δράση της ένωσης, δεδομένης και της πείρας δεκατριών χρόνων στην υποστήριξη και προσφορά σεμιναρίων ψηφιακού εγγραμματισμού μέσω του ΑΠΚΥ.  Επιπλέον, διαχειρίζεται τα ψηφιακά εργαλεία και το ηλεκτρονικά διαχεόμενο περιεχόμενο μέσω της Κοινοπραξίας των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Κύπρου.