Charlie Beckett

Charlie Beckett

Charlie Beckett

Ο Charlie Beckett, καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του London School of Economics, είναι πρώην δημοσιογράφος των δικτύων BBC και Independent Television Network, αντίστοιχα. Είναι διευθυντής του Polis, της διεθνούς δημοσιογραφικής δεξαμενής σκέψης του LSE. Έχει δημοσιεύσει ένα βιβλίο για τη διαδικτυακή δημοσιογραφία, το SuperMedia (2008), καθώς και ένα άλλο με κεντρικό άξονα την ευρέως διαχεόμενη δημοσιογραφία (disruptive journalism), υπό τον τίτλο WikiLeaks: Οι ειδήσεις κατά τη διαδικτυακή εποχή (2012). Ειδικεύεται σε νέες μορφές ψηφιακής δημοσιογραφίας, στην αναμόρφωση των ειδησεογραφικών οργανισμών, αλλά και στον εκσυγχρονισμό των στρατηγικών πολιτικής επικοινωνίας.

Links:

http://www.lse.ac.uk/researchAndExpertise/Experts/profile.aspx?KeyValue=c.h.beckett@lse.ac.uk