Nicolas Kayser-Bril

Nicolas Kayser-Bril

Nicolas Kayser-Bril

Ο Nicolas Kayser-Bril είναι συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Journalism++, μιας εταιρείας υποστήριξης δημοσιογραφικών οργανισμών και ΜΜΕ στον τομέα επεξεργασίας δεδομένων. Το Journalism++ συντονίζει μελέτες που εκπονούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και που βασίζονται κατά κύριο λόγο στη συγκέντρωση, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων. Απτό παράδειγμα η βραβευμένη έρευνα υπό τον τίτλο «Τα Αρχεία των Μεταναστών» (The Migrants Files), μια βάση δεδομένων η οποία αντανακλά τις ανθρώπινες και οικονομικές συνέπειες της Fortress Europe (δηλαδή της  μεταναστευτικής πολιτικής με βασικό στόχο τον εμποδισμό εισροής προσφύγων στην Ευρώπη). Ο Nicolas μέχρι και το 2011 ήταν επικεφαλής της δημοσιογραφίας δεδομένων του ειδησεογραφικού startup Owni.fr. Σήμερα διδάσκει δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο του Neuchâtel.

Links:

http://www.jplusplus.org/fr/

Journalism++,  

blog.nkb.fr